Nattarbeider ved Fredrikstad stasjon

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det fra 04-tiden natt til søndag 15. oktober bli utført maskinelt sporvedlikehold i området ved Fredrikstad stasjon.

Arbeidene utføres av Leonhard Weiss på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevet, skinnegående spesialmaskin for pakking (stabilisering) av sporet. Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at perioden med kraftig støy vil være relativt kortvarig og forbigående. 

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Østfoldbanen blir berørt. 

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med; 

Prosjektleder Gunnar Haug
Mobil: 916 50 373
E-post: hagu@banenor.no