Nattarbeider Østfoldbanen 26.5. - 1.6.

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i perioden 26. mai – 1. juni bli utført maskinelt sporvedlikehold på en rekke steder og delstrekninger. Arbeidene vil foregå i tidsrommet mellom kl. 22.00 og 06.00.

Arbeidene utføres av Leonhard Weiss på oppdrag fra Bane NOR, og vil i perioder medføre noe støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for stabilisering av spor og sporveksler. Vi beklager ulempene som følge av dette, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden er i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående.

Detaljer om arbeidene

Natt til 27. mai – Ås stasjon
Pakking (stabilisering) av ca. 250 meter spor i søndre ende av Ås stasjon.

Natt til 28. mai – Holmlia stasjon
Pakking (stabilisering) av spor/sporveksler ved Holmlia stasjon.

Natt til 29. mai – Kolbotn stasjon
Pakking (stabilisering) av spor/sporveksler ved Kolbotn stasjon.

Natt til 30. mai og 1. juni - Onsøy
Pakking (stabilisering) og fordeling av ballastpukk ved Onsøy.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Østfoldbanen blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med undertegnede;

Med vennlig hilsen

Harry Korslund
Kommunikasjonsrådgiver
Bane NOR Infrastrukturdivisjonen
Område Øst
Mobil: 916 55 989
E-post: hko@banenor.no