Nattarbeid ved Prestebakke stasjon

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet fra tirsdag 24.4. til fredag 4.5. bli utført nattarbeid ved Prestebakke stasjon.

Beskrivelse av arbeidene

Arbeidene utføres av Norsk Jernbanedrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter utskifting av sviller over en strekning på 320 meter. Etter at svillene er skiftet ut, må sporet nøytraliseres (kappes og sveises) for å eliminere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet. Hensikten med slik nøytralisering er å forhindre solslyng.

Arbeidene vil foregå med bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner samt diverse støyende håndverktøy. Arbeidene vil i korte perioder medføre til dels kraftig støy. Vi beklager ulempene som følge av dette, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden er i bevegelse, slik at støyen vil være forbigående.

Arbeidene vil foregå i tidsrommet mellom kl. 21.00 og 07.00 hver natt i perioden, bortsett fra natt til tirsdag 1. mai, hvor det ikke vil bli jobbet.

Hvorfor nattarbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Henrik Ulfsby
Prosjektleder, Norsk Jernbanedrift AS

Mobil: 459 50 155
E-post: henrik.ulfsby@njd.no