Nattarbeid Østfoldbanen Vestre linje

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det natt til torsdag 14.9. bli utført maskinelt sporvedlikehold ved Ås og Vestby stasjon. Arbeidet vil foregå i tidsrommet fra kl. 22.00-06.00.

Arbeidene utføres av Leonhard Weiss på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevet, skinnegående spesialmaskin for pakking (stabilisering) av sporet. Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at det dreier seg om relativt få punkter og korte delstrekninger som skal pakkes/stabiliseres. I tillegg vil maskiner og utstyr hele tiden være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående.

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Østfoldbanen blir berørt.

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og helsemyndigheter i berørte kommuner er orientert om de planlagte nattarbeidene.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med;

Prosjektleder Gunnar Haug
Mobil: 916 50 373
E-post: hagu@banenor.no

Kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund
Mobil: 916 55 989
E-post: hko@banenor.no