Nattarbeid Østfoldbanen - Langhus

Bane NOR vedlikeholder Østfoldbanen. I den forbindelse vil det natt til fredag 15.9. bli utført arbeider i sporet knyttet til jernbanebruene ved Langhus stasjon. Vi beklager sen varsling, men gjør oppmerksom på at det dreier seg om akutt utbedring.

Arbeidet vil foregå i tidsrommet 01.00-03.45. Arbeidene vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av maskiner og utstyr for kapping, sveising og sliping av skinneskjøter, samt dieseldrevne, skinnegående arbeidsmaskin.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at periodene med kraftig støy vil være relativt kortvarige.

For nærmere informasjon om arbeidene, ta kontakt med:

Harry Korslund
Kommunikasjonsrådgiver, Bane NOR
Mobil: 916 55 989
E-post: hko@banenor.no