Nattarbeid Kongsvingerbanen - Haga-Åbogen

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Kongsvingerbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 20. – 30.10. bli utført maskinelt sporvedlikehold på en rekke steder/delstrekninger på Kongsvingerbanen.

Arbeidene utføres av Leonhard Weiss på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevet, skinnegående spesialmaskin for pakking (stabilisering) av sporet. Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at perioden med kraftig støy vil være relativt kortvarig og forbigående.

Planlagt fremdrift

Natt til 21.10.
I tidsrommet mellom 23.00 og 06.00 utføres arbeider ved Årnes stasjon samt på delstrekningen Kongsvinger-Åbogen.

Natt til 23.10.
I tidsrommet mellom 21.00 og 05.00 utføres arbeider på delstrekningen Galterud-Kongsvinger.

Natt til 29.10.
I tidsrommet mellom 21.00 og 06.00 utføres arbeider ved stasjonene Skarnes og Kongsvinger samt på delstrekningen Galterud-Kongsvinger.

Natt til 30.10.
I tidsrommet mellom 21.00 og 06.00 utføres arbeider ved stasjonene Haga og Rånåsfoss.

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Kongsvingerbanen blir berørt.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med;

Prosjektleder Gunnar Haug
Mobil: 916 50 373
E-post: hagu@banenor.no

Kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund
Mobil: 916 55 989
E-post: hko@banenor.no