Nattarbeid Gjøvikbanen

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 1. – 12. desember bli foretatt skinnesliping på en rekke delstrekninger mellom Gjøvik og Grefsen.

Arbeidene utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy og gnister blant annet knyttet til bruk skinnegående spesialmaskiner for sliping av spor. Vi beklager ulempene som følge av støy, men understreker samtidig at slipetoget hele tiden er i bevegelse slik at periodene med kraftig støy vil være relativt kortvarige og forbigående. Vi gjør ellers oppmerksom på at lokale helsemyndigheter samt politi og brannvesen er orientert om arbeidene.

Detaljer om arbeidene/delstrekninger

  • Natt til 2.12. (23.05-06.00): Eina-Gjøvik
  • Natt til 3.12. (21.45-05.45): Jaren-Eina
  • Natt til 4.12. (23.05-04.15): Roa-Jaren
  • Natt til 6.12. (23.45-05.15): Grua-Monsrud
  • Natt til 7.12. (23.45-05.15): Bjørgeseter-Jensrud
  • Natt til 8.12. (22.00-06.00): Jensrud-Åneby
  • Natt til 9.12. (23.00-07.00): Åneby-Sandermosen
  • Natt til 10.12 (23.00-07.00): Movatn-Grefsen
  • Natt til 11. og 12.12.(22.45-06.00) Movatn-Grefsen

Hvorfor nattarbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

Beskrivelse av arbeidene

Slipetoget kjøres med en hastighet på ca. 6 km/t, og har 16 slipesteiner som sørger for bedre sporkvalitet og økt levetid på skinnene. Skinnesliping bidrar også til å redusere støyen fra togskinnene når tog passerer. Like etter slipingen kan lyden fra togene oppleves litt annerledes enn vanlig, men etter noen dager vil omgivelsene oppleve mindre støy fra togtrafikken.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med;

Gunnar Haug
Drift og prosjektstøtte Bane NOR

Mobil: 916 50 373
E-post: hagu@banenor.no