Nattarbeid Gjøvikbanen - Harestua-Roa

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det natt til 20. og 22.10 bli utført maskinelt sporvedlikehold på en rekke steder/delstrekninger på Gjøvikbanen.

Arbeidene utføres av Leonhard Weiss på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevet, skinnegående spesialmaskin for pakking (stabilisering) av sporet. Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at periodene med kraftig støy vil være relativt kortvarig og forbigående.

Planlagt fremdrift

Natt til 20.10.
I tidsrommet mellom 22.00 og 07.00 utføres arbeider ved stasjonene Roa og Grua.

Natt til 22.10.
I tidsrommet mellom 22.00 og 06.00 utføres arbeider ved Sandermosen, samt på delstrekningene fra Åneby til Varingskollen og fra Monsrud (gamle Harestua stasjon) til rett nord for Harestua holdeplass.

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med;

Prosjektleder Gunnar Haug
Mobil: 916 50 373
E-post: hagu@banenor.no

Kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund
Mobil: 916 55 989
E-post: hko@banenor.no