Nattarbeid Gjøvikbanen – Sandermosen og Kjelsås

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 22.00-06.00 natt til 21.9. bli utført maskinelt sporvedlikehold ved Sandermosen og Kjelsås. Vi beklager sen varsling som skyldes svikt i våre rutiner.

Arbeidene utføres av Leonhard Weiss på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevet, skinnegående spesialmaskin for pakking (stabilisering) av sporet. Vi beklager ulempene, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at den kraftigste støyen vil være relativt kortvarig og forbigående. 

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt. 

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med; 

Prosjektleder Gunnar Haug
Mobil: 916 50 373
E-post: hagu@banenor.no 

Kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund
Mobil: 916 55 989
E-post: hko@banenor.no