Nattarbeid Gjøvikbanen Harestua - Roa

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 18. oktober til 14. november foregå nattarbeid på strekningen mellom Monsrud (gamle Harestua stasjon) og Roa.

Arbeidene utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner samt diverse håndholdt verktøy (muttertrekkere o.l.). Vi beklager eventuelle ulemper som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr er i bevegelse. Dette innebærer at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående. 

Detaljer om arbeidene
Arbeidene består i å skifte ut gamle isolatorer på kontaktledningsmastene på strekningen Monsrud-Roa. Arbeidet vil foregå i tidsrommet mellom kl. 20.00-06.00 hver natt i perioden. 

Fremdriftsplan
Fremdriftsplanen for arbeidene er tredelt. Med forbehold om endringer som følge av eventuelle uforutsette hindringer/utfordringer innebærer planen følgende: 

18.10. – 25.10.:Harestua – Bjørgeseter
25.10. – 2.11.:  Bjørgeseter – Grua
3.11. - 14.11.:   Grua – Roa 

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt. 

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med: 

Odd Albert Nygård
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 916 57 535
E-post: oan@banenor.no