Nattarbeid Gjøvikbanen - Grua

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet mellom kl. 20.00 og 06.00 natt til 25. og 31.10. foregå støyende nattarbeid rett sør for Grua stasjon.

Arbeidene utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil kunne medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner, samt utstyr for kapping, sveising og sliping av skinner. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må også påregnes.

Detaljer om arbeidene
Arbeidene omfatter kapping og innsamling/bortkjøring av gamle skinner ved Grua tunnel, og er planlagt etterarbeid etter skinnebytte utført tidligere i år. Vi gjør oppmerksom på at det dessverre ikke er mulig å tidfeste nøyaktige klokkeslett for når arbeidet vil foregå, men understreker at det dreier seg om svært kortvarige perioder med støy på de ulike stedene.

Planlagt fremdrift
Natt til 25. oktober: Oppkapping og klargjøring for uttransport av gamle skinner.
Natt til 31.oktober: Uttransport av gamle skinner. Foretas med bruk av skinnegående arbeidsmaskiner.

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Odd Albert Nygård
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 916 57 535
E-post: oan@banenor.no