Nattarbeid Gjøvikbanen - Eina stasjon

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i perioden 1.- 30. november foregå natt-/helgearbeid ved Eina stasjon.

Arbeidene utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner, samt utstyr for pigging av fjell. Av hensyn til naboene vil vi unngå tomgangskjøring, så langt det lar seg gjøre.

Detaljer om arbeidene
Anleggsarbeidene vil foregå i tidsrommet mellom kl. 20.00 og 06.00, og omfatter graving under sporene, legging av trekkerør og plassering av seks kummer.

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Odd Albert Nygård
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 916 57 535
E-post: oan@banenor.no