Nattarbeid Gjøvikbanen - Åneby

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommene 18-24 oktober og 1-7 november foregå natt-/helgearbeid ved Åneby stasjon.

Arbeidene utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner, samt utstyr for pigging av fjell. Arbeidene vil etter planen foregå i tidsrommet fra 20.00-06.00. Vi beklager ulempene som følge av støy.

Detaljer om arbeidene
Arbeidene omfatter blant annet graving under sporene, pigging av fjell, utlegg av trekkerør og plassering av fire kummer.  

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt. 

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med: 

Odd Albert Nygård
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 916 57 535
E-post: oan@banenor.no