Nattarbeid Fredrikstad

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet fra 6.9. – 8.9. foregå sporarbeider på jernbanebru mellom Onsøy og Fredrikstad. Arbeidene vil bli utført i tidsrommet mellom kl. 22.00 og 08.00 de aktuelle nettene.

Arbeidene utføres av Norsk Jernbanedrift på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevet, skinnegående spesialmaskiner for montering av ledeskinner på bru. Vi beklager ulempene som følge av støy, men understreker at periodene med særlig kraftig støy vil være relativt kortvarige.

Hvorfor nattarbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Østfoldbanen blir berørt.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med;

Prosjektleder Henrik Ulfsby
Mobil: 459 50 155
E-post: henrik.ulfsby@njd.no

Kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund
Mobil: 916 55 989
E-post: hko@banenor.no