Natt-/helgearbeid Østfoldbanen Vestre linje

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det helgen 8. – 10. september foregå natt-/helgearbeid en rekke steder på strekningen fra Oslo S.- Kornsjø. Arbeidene foregår dels i egen regi, dels i regi av entreprenører på oppdrag fra Bane NOR.

Kambo - Sveisearbeider

Natt til lørdag 9.9. (03.00-12.00) og søndag 10.9. (02.00-12.00) utføres sveisearbeider på sporveksel i Kambo. Arbeidene vil forårsake kortvarige perioder med støy som overskrider anbefalte grenseverdier, knyttet til maskiner og utstyr for kapping/sveising av skinner.

Skjeberg - Utskifting av masser ved planovergang

I tidsrommet fra natt til lørdag 9.9. kl. 01.00 til søndag 10.9. kl. 15.00 vil det foregå utskifting av masser ved planovergang i Skjeberg. Vi gjør oppmerksom på at planovergangen er stengt for alminnelig ferdsel mens arbeidene pågår. Det er skiltet omkjøring via E6.
Arbeidene omfatter blant annet fjerning av asfalt, pukk, høytrykksspyling av skinner og sviller samt etterfylling av ny pukk. Aktivitetene vil innebære generell anleggsstøy, og kortere perioder med støy over anbefalte grenseverdier må påregnes.

Etter at arbeidene med selve planovergangen er avsluttet vil det bli foretatt maskinell pakking (stabilisering) av sporet. Dette vil foregå på dagtid, søndag 10. september. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det natt til tirsdag 12.9. vil være redusert fremkommelighet over planovergangen pga. asfaltarbeider.

Paulsbomoen – utskifting av bru

I løpet av helgen 8.-10.9. erstatter vi en gammel stålbjelkebru med ny traubru i betong. Arbeidene påbegynnes fredag kveld og skal etter planen være avsluttet ved 14-tiden søndag ettermiddag. Bruarbeidene vil medføre generell anleggsstøy, og kortere perioder med støy over anbefalte grenseverdier. Den nye brua er for øvrig konstruert på en måte som innebærer at det blir redusert støy fra passerende tog i fremtiden.

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Østfoldbanen blir berørt.

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og helsemyndigheter i berørte kommuner er orientert om de planlagte nattarbeidene.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med;

Kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund
Mobil: 916 55 989
E-post: hko@banenor.no