Natt- og helgarbeid Eina stasjon

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 2.-8. mai foregå natt- og helgearbeid ved Eina stasjon.

Arbeidene utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Vi beklager ulempene som følge av arbeidene. Av hensyn til naboene vil vi forsøke å begrense ulempene så mye som mulig, blant annet gjennom å unngå unødig kjøring av maskiner på tomgang.

Detaljer om arbeidene

Arbeidene omfatter graving under sporene, legging av trekkerør og plassering av seks kummer. Arbeidene vil etter planen foregå i tidsrommet mellom kl. 20.00 og 06.00 hver natt.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSB Gjøvikbanens kunder blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Odd Albert Nygård
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 916 57 535
E-post: oan@banenor.no