Helgearbeid Østfoldbanen - Kjølstadtunnelen

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i løpet av 2018 bli utført diverse tiltak for rehabilitering av Kjølstadtunnelen sør for Ski.

Forberedelser til hovedarbeidene som blant annet omfatter ny frostsikring samt tiltak for sikring av kabler gjennom tunnelen, påbegynnes i påsken. Arbeidene vil bli utført av BMO A/S på vegne av Bane NOR, og vil medføre anleggstrafikk blant annet knyttet til etablering av riggområde.

Beskrivelse av arbeidene

Arbeidene vil pågå døgnkontinuerlig, og i hovedsak inne i tunnelen. Vi beklager eventuelle ulemper, men understreker at anleggsvirksomheten ikke vil være forbundet med kraftig støy. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det også vil foregå arbeider uka etter påske. Aktivitetene vil kun foregå på dagtid, og vil i hovedsak dreie seg om å transportere vekk gamle frostsikringsmatter.

Vi benytter anledningen til å ønske alle anleggsnaboene en riktig god påske. Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål knyttet til gjennomføringen av arbeidene.

Kontaktinformasjon:
Prosjektleder Behnam Sharifi
E-post: behnam.sharifi@banenor.no
Mobil: 452 35 788