Nattarbeid på Haugenstua

Bane NOR fortsetter denne høsten med å bygge nye føringsveier for kabler langs Hovedbanen. Prosjektet er nødvendig for å øke kvaliteten på jernbanens infrastruktur på strekningen.

I perioden fra 6. august til og med 28. august skal det jobbes om kvelden og natten ved Haugenstua holdeplass. Hver kveld starter arbeid på plattformen klokken 19:00 og varer til 23:00. Det jobbes i jernbanesporet fra klokken 01:00 til 6:00. Arbeidet starter mandag 6. august klokken 19:00 og avsluttes tirsdag 28. august klokken 06:00.

For å få etablert nye føringsveier på Haugenstua er det nødvendig å skjære seg gjennom asfalten på plattformen og grave ut masser. Deretter skal føringsveiene monteres og til slutt legges masser og asfalt på plass igjen.

Støy

Mens arbeidet pågår vil det trafikkere skinnegående gravemaskin i området. På selve plattformen og i sporet vil det bli brukt diverse håndholdt verktøy, blant annet vinkelsliper og drill.

Støy av arbeidet er beregnet til om lag 70 desibel. Så langt det er praktisk mulig vil det arbeidet som støyer mest bli gjort i forkant av nattarbeidet.

Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper. Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidene vil generere noe støy.

Dersom særskilte behov tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting i perioden det jobbes. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR.

Bane NOR forholder seg til statens retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442) Brannvesen, politi og kommunelege er orientert om arbeidene.

Spørsmål om arbeidet rettes til nabokontakt i Bane NOR

  • Send e-post til  tognabo@banenor.no merk meldingen med «Haugenstua»
  • Ring 400 27 552
  • Tjenestene besvares på virkedag er (mandag – fredag) fra 09:00 – 14:00