Sagelva bru

Bane NOR skal utføre vedlikeholdsarbeider på Hovedbanen ved Sagelva bru i Sagdalen. Arbeidet som skal gjennomføres består av bytte av gangbanen på broen.

Når og hvor skjer arbeidet

Arbeidet vil vare fra onsdag 25.7 til 31.7. Arbeidet starter ca. kl. 01:00 og varer til ca. kl.05:00 hver natt i perioden. Bane NORs trafikksikkerhetsreglement og tett togtrafikk fører til at arbeidene må utføres i togfrie perioder på nattestid.

 

Maskiner og utstyr er lyddempet så godt det lar seg gjøre.

Antatt lydnivå hos nærmeste nabo som er mest utsatt for støyen kan i meget korte perioder komme opp i ca. 60-65 dBA når bensindrevet skrumaskin benyttes.

 

 

 

Hva betyr det for deg

Dersom særlige forhold ligger til grunn, vil berørte naboer bli tilbudt alternative overnatting på hotell. Dette må bestilles via Bane NOR. Andre bestillinger vil ikke bli dekket. Vi beklager de ulemper dette arbeidet vil medføre.

 

Kontaktinformasjon:

 

For mer informasjon ring Nabovakttelefon på 400 27 551 (ikke SMS) eller send epost til tognabo@banenor.no.

Tjenestene besvares fra 09:00 til 15:00 mandag til fredag.