Nattarbeid Lillestrøm

Bane NOR moderniserer jernbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet mellom kl. 01.00 og 06.00 natt til tirsdag 5. desember foregå støyende nattarbeid øst for Lillestrøm stasjon.

Arbeidene foregår innenfor det markerte feltet i kartet.

Arbeidene vil kunne medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner, samt utstyr for kapping, sveising og sliping av skinner. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må også påregnes.

Detaljer om arbeidene

Arbeidene omfatter fjerning og etterfylling av ballast (bærelaget for jernbanesporet som består av pukk) ved et brukar. Videre skal det legges inn et nytt ståltrau i tilknytning til brukaret for å sikre at ballasten ikke sklir ut.

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gardermobanen blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med vår nabokontakt på e-post tognabo@banenor.no (Merk e-posten med "Lillestrøm".