Nattarbeid Dal stasjon

Bane NOR skal utføre vedlikeholdsarbeider på Hovedbanen ved Dal stasjon. Arbeidet som skal gjennomføres består av skinnebytte og bytte av isolerte skjøter.

Når og hvor skjer arbeidet

Bane NORs trafikksikkerhetsreglement og tett togtrafikk krever at arbeidene må utføres i togfrie perioder på nattestid.

Perioden vil vare fra lørdag 01/7-2017 til og med onsdag 05/7-2017, og arbeidet vil starte opp ca. kl. 01:00 og vare til ca. kl. 05:00.

 

Hva slags arbeid gjennomføres

Arbeidet som skal gjennomføres består av skinnebytte og bytte av isolerte skjøter.

Maskiner og utstyr er lyddempet så godt det lar seg gjøre.

Antatt lydnivå hos nærmeste nabo som er mest utsatt for støyen kan i meget korte perioder komme opp i ca. 55-60 dBA når bensindrevet kappe/slipeutstyr benyttes.

 

Hva betyr det for deg

Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidet vil generere noe støy. Vi vil tilstrebe at arbeidene våre påfører naboene minst mulig sjenanse blant annet ved å unngå tomgangskjøring.

Bane NOR forholder seg til gjeldende forskrifter (T1442) om støy i anleggsområder. Brannvesen, politi og kommunelege er orientert om arbeidene.

 

Når spesielle forhold tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting i perioden det jobbes. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR. I motsatt falldekkes ikke utgiftene til oppholdet.

 

Kontaktinformasjon:

 

Send e-post til tognabo@banenor.no (Merk meldingen med «Hauerseter»)

Eller ring 400 27 551 Du kan ikke sende SMS til dette nummeret.

Tjenestene besvares på virkedager mandag-fredag fra kl.09:00 til 14:00

 

Med vennlig hilsen

Bane NOR infrastruktur