Nattaktivitet ved Oslo S

Lørdag 21. og søndag 22. oktober skal det foregå generiske kontroller, feilretting og vedlikehold av infrastrukturen på Oslo S. Arbeidet starter lørdag kveld klokken 21:25 og avsluttes søndag 07:15, søndag morgen.

Hva slags arbeid gjennomføres

Oslo S

  • Justering av loddsatser for høyspenningsanlegget Bane NOR med skinnegående Stormobil.
  • Oppgradering og kontroll av signaltekniske installasjoner.
  • Generiske kontroller av signalanlegget

Oslo S - Bryn
Fremgraving av høyspenningskabel for Hafslund Energi med 8-tonns beltegående gravemaskiner.

Oslotunellen
Diverse feilretting av Infrastrukturen.

Hva betyr det for deg

Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidet vil generere noe støy. Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig sjenanse ved å unngå unødig tomgangskjøring av maskiner, samt legge deler av støyende arbeider mest mulig til dagtid.

Kontaktinformasjon

Ring nabovakttelefon 458 78 355 eller e-post til tognabo@banenor.no