Dal stasjon

Melding om støyende arbeider ved Dal stasjon fra 18. til 23. oktober.

Bane NOR skal skifte ballastpukk inne på stasjonen og ca. 200 meter sør for Dal stasjon. Arbeidet pågår fra kl. 01:30 til 05:00 i tidsrommet da det ikke går tog. Fordi vi kan stoppe togtrafikken på dagtid, må jobben gjøres på natt.

 

Hva slags arbeid gjennomføres

Til å gjøre jobben benyttes det en pakkmaskin som justerer stabiliserer ved å supplere pukk under sporet. Denne beveger seg i gangfart og vi antar at høyeste støynivå hos nærmeste nabo kan komme opp i 70 til 75 dBA.

 

Hva betyr det for deg

Vi vil forsøke å minske støyen så godt det lar seg gjøre, men det er ikke til å unngå at arbeidet vil generere en del støy. Dersom særskilte forhold tilsier det, vil berørte naboer bli tilbudt alternative overnatting på hotell. Dette må bestilles via Bane NOR. Andre bestillinger vil ikke bli dekket. Vi beklager de ulemper dette arbeidet vil medføre.

 

 

Kontaktinformasjon:

 

For mer informasjon ring Nabovakttelefon på 400 27 551 (ikke SMS) eller send epost til tognabo@banenor.no.

Tjenestene besvares fra 09:00 til 15:00 mandag til fredag.