Arbeid på strekningen Bryn - Strømmen

Lørdag 23. og søndag 24. september skal det foregå generiske kontroller, feilretting og vedlikehold av infrastrukturen mellom Oslo S. og Strømmen på Hovedbanen. Arbeidet pågår i perioden lørdag 16:00 – søndag 16:00.

Aker: Utskifting av skinnekapp og sveising med tilhørende sliping. I dette området:

Grorud: Utskifting av skinnekapp og sveising med tilhørende sliping.

Utskifting av sporveksel-drivmaskiner i dette området:

 

Haugenstua – Høybråten: Utskifting av skinnekapp og sveising med tilhørende sliping.

Trefelling (dagtid søndag). I dette området under:

Strekningen Bryn – Lørenskog: Kontroll av høyspenningsanlegg Bryn – Lørenskog.

Strømmen stasjon: Massebytte i tungeparti sporveksel 153b i dette området, se under:


Hva betyr det for deg

Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidet vil generere noe støy. Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig sjenanse ved å unngå unødig tomgangskjøring av maskiner, samt legge deler av støyende arbeider mest mulig til dagtid. Dersom særskilte forhold tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting. Husk at dett må avtales og bestilles av Bane NOR. Send oss e-post med dine opplysninger.

Kontaktinformasjon:

Mandag – fredag kl. 08:00 – 14:30: Ring nabovakttelefon 400 27 551 eller epost til tognabo@banenor.no 

Med vennlig hilsen

Bane NOR Infrastruktur