Modalen bru Sandefjord

Det skal byttes sviller på Modalen bru da disse er svært slitte. Dette fører til en noe støy også på kveld og natt fra 19.04 til 25.04.

 

Når og hvor skjer arbeidet

Arbeidet skjer på Modalen bru i Sandefjord og tilhørende jernbanekurve. Området er markert med rød strek i kartet over.

Hva slags arbeid gjennomføres

Det skal byttes sviller. Samtidig byttes også skinner og ledeskinner. Hele kurven merket i rødt justeres med pakkmaskin og det suppleres pukk.

 

Hva betyr det for deg

Arbeidene foregår i og ved jernbanesporet, og ved anleggsaktiviteter på eller i nærheten av spor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med stans i togtrafikken. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen må slike aktiviteter utføres i perioder med liten eller ingen trafikk.

 

Arbeidene utføres natt til 19., 20. og 21. apr. Deretter arbeides det i totalbrudd 22.04 kl. 02.00 til 24.04 kl. 04.00. Deretter utføres evt. etterarbeider natt til 25.04.

 

Det vil være noe støy fra arbeidet i hele perioden, samt kortere perioder med en del støy og vibrasjon.

 

Bane NOR forholder seg til gjeldende støyforskrifter, blant dem retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Brannvesen, politi og kommunelegen er varslet om arbeidene.

 

Dersom behov tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting i perioden det jobbes. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd.

 

Kontaktinformasjon:

Spørsmål kan rettes til nabokontakt i Bane NOR, mandag -fredag kl. 08.00-14.30. Tlf.: 400 27 551

(Du kan ikke sende SMS til dette nummeret) eller e-post: tognabo@banenor.no

 

Med vennlig hilsen Nabokontakt, Bane NOR