Nattarbeid Sandefjord - Lauve

Fra uke 31 - 33 skal Bane NOR bytte skinner mellom Sandefjord og Lauve. Maskiner og utstyr vil hele tiden være i bevegelse, slik at ingen vil få støy hele perioden.

Bane NOR skal i perioden fra 30. juli til 13. august bytte jernbaneskinner på Vestfoldbanen mellom Sandefjord og Lauve. Skinnene på denne strekningen er gamle og modne for utskifting. Den mest intensive delen av arbeidet vil skje i uke 32.

Totalt skal det byttes 5600 meter med skinner. Etterpå må sporet pakkes og skinnene slipes og nøytraliseres. Det blir både for-og etterarbeider. Se oversikt under:

Forberedende arbeider
Nettene mellom 30. juli - 2. august og 6. - 7 august blir det utkjøring og klargjøring av nødvendig utstyr. Støy fra skinnegående arbeidsmaskin må påregnes, men støyen vil ikke skje over lang tid på samme sted. 

Skinnebytte utføres
Fra tirsdag 7. august klokken 07:00 til lørdag 11. august klokken 19:00 pågår arbeidet døgnkontinuerlig. Støy fra skinnegående arbeidsmaskiner, sleggeslag og graving i pukk må påregnes. Videre blir det i korteperioder sterk støy fra skinnekapping og sliping.

Etterarbeider
Natt til 11.august til og med natt til 13. august skal sporet slipes og nøytraliseres. Sistnevnte er svært viktig for å hindre skinnebrudd eller solslyng ved store temperaturendringer. Arbeidet vil avgi en del støy og støv.

Stenger planovergang midlertidig

Arbeidet krever at Kjellberg planovergang ved Apolloveien stenges i perioder, torsdag 9. og fredag 10. august. Vær oppmerksom på at det kan bli noe ventetid ved passering her.

Støy

Arbeidene innebærer blant annet kapping og sveising av skinner, samt bruk av dieseldrevne arbeidsmaskiner. Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper. Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidene vil generere noe støy.

Vi understreker at arbeidene beveger seg fra sted til sted. For hver enkelt husstand vil dermed støyen være relativt kortvarig. 
Dersom særskilte behov tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting i perioden det jobbes. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR.

Bane NOR forholder seg til statens retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442) Brannvesen, politi og kommunelege er orientert om arbeidene.

Sandefjord: Torsdag og fredag i uke 32, stenges planovergangen ved Apolloveien i perioder.

Spørsmål om arbeidet rettes til nabokontakt i Bane NOR

• Send e-post til tognabo@banenor.no merk meldingen med «Skinnebytte»
• Ring 400 27 552