Nattarbeid Skoppum stasjon

Bane NOR er i gang med å fornye kontaktledningsanlegget på deler av Vestfoldbanen. Dette er nødvendig for å høyne kvaliteten på jernbanens infrastruktur på strekningen. I den forbindelse vil det pågå nattarbeid på Skoppum stasjon fra natt til tirsdag 20. februar til og med natt til onsdag 21. februar.

Arbeidet omfatter rivning av kontaktledning i spor tre på stasjonen, og pågår fra midnatt til 04:00 begge netter.

Støy

Jobben utføres ved hjelp av anleggsmaskin og håndverktøy. Vi vil tilstrebe at nattarbeidet påfører våre naboer minst mulig ulemper. Anleggsmaskin og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre og støynivået antas å være lavt.

Bane NOR forholder seg til gjeldende støyforskrifter, blant dem retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging (T1442). Nødetater og kommunelege er orientert om arbeidet.

Hvorfor nattarbeid

Ved anleggsaktivitet på eller i nærheten av spor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med stans i togtrafikken. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen på Vestfoldbanen må slike aktiviteter utføres i perioder med liten eller ingen trafikk.

Ta kontakt med vår nabovakt for mer informasjon om arbeidet

  • Send e-post til tognabo@baneneor.no merk meldingen med Skoppum
  • Ring 458 78 355 ( Du kan ikke sende SMS til dette nummeret)
  • Tjenestene besvares på virkedager (mandag – fredag) fra 09:00 – 14:00