Sporjustering Tønsberg

Bane NOR skal justere sporet og legge ut nye skinner på kvelden 04.05.2017 og natt til 05.04.2017. Arbeidsområdet er merket med rød strek på kartet.

Det vil være støy og vibrasjon fra pakkmaskin når denne justerer sporet. Det støyende arbeidet er over i løpet av maks 1-2 timer. Deretter kommer langskinnetoget og legger ut nye skinner som skal benyttes til vedlikeholdsarbeid senere i år. Dette arbeidet støyer mindre.

 

Bane NOR forholder seg til gjeldende støyforskrifter, blant dem retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Brannvesen, politi og kommunelegen er varslet om arbeidene.

 

Dersom behov tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting i perioden det jobbes. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd.

 

Hvorfor nattarbeid?

Arbeidene foregår i og ved jernbanesporet, og ved anleggsaktiviteter på eller i nærheten av spor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med stans i togtrafikken. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen må slike aktiviteter utføres i perioder med liten eller ingen trafikk.

 

Bane NOR beklager ulempene arbeidene medfører.

 

Spørsmål kan rettes til nabokontakt i Bane NOR, mandag -fredag kl. 08.00-14.30. Tlf.: 400 27 551

(Du kan ikke sende SMS til dette nummeret) eller e-post: tognabo@banenor.no

 

Med vennlig hilsen Nabokontakt, Bane NOR