Sem stasjon 18. til 25.april

Det har vært gjennomført en omfattende oppgradering av det jernbanetekniske anlegget på Sem stasjon både i 2016 og hittil i 2017. Disse arbeidene skal sluttføres i perioden fra tirsdag 18. april til tirsdag 25. april. Dette nabovarselet gjelder for arbeider i sporområdet på Sem stasjon innenfor stasjonsgrensen.

Når og hvor skjer arbeidet

  • Om nettene fra tirsdag 18. april til tirsdag 25. april.
  • I og ved sporområdene på Sem stasjon.

 

Hva slags arbeid gjennomføres

  • Skinnebytte i spor 1 ved bruk av skinne/vei-gravemaskiner. Dette arbeidet innbefatter blant annet håndtering, kapping og sveising av skinner, og kan være kortvarig forholdsvis støyende i forbindelse med kapping. For øvrig må arbeidet betegnes som moderat støyende.
  • Ferdigstille linjegrøfter mot jordbrukseiendommen ved bruk av gravemaskin, dette må betegnes som relativt lite støyende.
  • Etablering av ny kabelkanal i betong over stikkrenne mot jordbrukseiendommen, gravemaskin vil bli benyttet, saging av betong kan forekomme. Dette arbeidet betegnes som moderat til lite støyende.
  • Etablering av ny føringsvei for signalkabler utenfor veksel 1 retning Tønsberg. Til dette arbeidet benyttes skinne/vei-gravemaskin. Arbeidet må betegnes som moderat til lite støyende.

 

Hva betyr det for deg

Dersom særskilte behov tilsier det, kan Bane NOR tilby alternative overnatting I perioden det jobbes. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR. I motsatt fall dekkes ikke utgiftene til oppholdet.

  • Sende epost til tognabo@banenor med navn på de som skal overnatte. Husk alder på barn.
  • For spørsmål ring 400 27 551 (Du kan ikke sende SMS til dette nummeret)
  • Tjenestene besvares på virkedager (mandag til fredag) fra 09:00 til 14:00.

 

 

Med vennlig hilsen

Bane NOR