Nattarbeid på Stabekk stasjon

I uke 48 skal det utføres merking av sikkerhetslinjer og sektorsoner langs plattformen på Stabekk stasjon. Togene kjøres som ordinært mens arbeidet pågår.

Arbeidet forventes utført natt til tirsdag 28. november til og med natt til fredag 1. desember, i tidsrommet 20:00 - 06:00. Vi vil tilstrebe at arbeidet påfører våre naboer minst mulig ulemper. Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre, men dessverre er det ikke til å unngå at arbeidet vil generere støy.

Dersom særskilte behov tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting i perioden det jobbes. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd.

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). Brannvesen, politi og kommuneoverlege er oreintert om det planlagte arbeidet.

 

Spørsmål rettes til nabokontakt i Bane NOR

  • Send e-post til tognabo@banenor.no merk meldingen med "Stabekk stasjon"
  • Ring 458 78 355 (Du kan ikke sende SMS til dette nummeret)
  • Tjenestene besvares på virkedager (mandag – fredag) fra 09:00 – 14:00