Boring av fundamenter Larvik til Lauve

Det vil ikke bli kjørt passasjertog på Vestfoldbanen fra lørdag 22. april kl. 02:00 til mandag 24. april kl. 04:30. I denne togfrie perioden skal det gjennomføres ulike aktiviteter på denne banestrekningen ved bruk av arbeidstog og arbeidsmaskiner. En del av aktivitetene vil foregå på nettene. Dette nabovarselet gjelder for sporområdet fra Larvik stasjon til Lauve stasjon.

Når og hvor skjer arbeidet

  • Fra lørdag 22. april kl. 01:30 til mandag 24. april kl. 04:30.
  • I og ved sporområdene fra Larvik stasjon til Lauve stasjon.

 

Hva slags arbeid gjennomføres

  • Boring og nedsetting av betongfundamenter for kontaktledningsmaster. Det skal benyttes eget boretog for disse arbeidsoperasjonene. Boring og nedsetting av et slikt fundament tar normalt 1-2 timer, og kan oppleves som forholdsvis støyende, spesielt ved boring i fjell.
  • Utkjøring og oppsetting av kontaktledningsmaster på betongfundamentene. Det benyttes i hovedsak en skinne/vei-gravemaskin for dette formålet. Dette arbeidet er ikke spesielt støyende.

 

Hva betyr det for deg

Dersom særskilte behov tilsier det, kan Bane NOR tilby alternative overnatting I perioden det jobbes. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR. I motsatt fall dekkes ikke utgiftene til oppholdet.

  • Send epost til tognabo@banenor med navn på de som skal overnatte. Husk alder på barn.
  • For spørsmål ring 400 27 551 (Du kan ikke sende SMS til dette nummeret)
  • Tjenestene besvares på virkedager (mandag til fredag) fra 09:00 til 14:00.

 

 

Med vennlig hilsen

Bane NOR