Gravearbeider på Larvik stasjon

Bane NOR utfører gravearbeider på Larvik stasjon i perioden 23. august til 15. oktober.

Rød strek på bildet viser hvor det skal graves. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

 Vi etablerer føringsveier for strøm- og signalkabler fra stasjonsbygget og forbi planovergangen til indre havn (se rød strek på bildet). Det skal graves langsgående grøft i hovedplattformen, på utsiden av plattformtaket og langs taxi- og ekspedisjonsbygget.

Arbeidene utføres i to etapper. Først fra stasjonsbygget til taxi- og ekspidisjonsbygget. Deretter videre ned til planovergangen.

Vi oppretholder sikker atkomst til plattformen(e) i hele perioden, det blir satt opp gjerder rundt anleggsområdet.

Billettautomaten på plattformen blir stengt mens arbeidene pågår. De reisende henvises til billettautomat inne i stasjonsbygget, eller www.nsb.no 

Arbeidstidene er:
Mandag til fredag kl. 07.00-23.00
Lørdag kl. 07.00-19.00
Søndag kl. 13.00-19.00