Storjobb utføres på Hamar i september

Like ved Victoriaundergangen ved Hamar stasjon ligger en større sporvekselgruppe. Gruppen, som består av tre enkeltveksler, en dobbel kryssveksel og et sporkryss har en viktig rolle: de sørger for at togene kan kjøre inn og ut på nordsiden av Hamar stasjon.

Arbeidene utføres innenfor det blå feltet på kartet.

Den 30 år gamle sporvekselgruppen skal byttes ut med nye. Samtidig som vekslene byttes, fornyes også ballastmassen. Dette er en kraftig oppgradering av jernbanens infrastruktur. Nåværende ballastmasse i området ble lagt ned i 1977.

Færre feil

Tiltakene vil redusere antall feil, samt føre til økt driftssikkerhet, oppetid og robusthet i sporet, forteller prosjektleder Aleksander Coucheron.

- Denne typen inngrep i jernbaneinfrastrukturen krever stopp i togtrafikken. For å minimere tiden togtrafikken står stille har vi bestilt inn en spesialkran fra Sverige som vil bidra til økt effektivitet i anleggsperioden, og arbeidene vil pågå døgnkontinuerlig, sier Coucheron.

Forberedende arbeider

- Vi er allerede i gang med de forberedende arbeidene, og i slutten av august rigger vi oss til for å at arbeidene skal kunne utføres mest mulig smidig for alle parter. Selve hovedarbeidene utføres helgen 1.-3. september, og etterarbeidene vil pågå ut september, forklarer han.

- I forbindelse med hovedarbeidene i september stenger vi deler av parkeringsplassen på 8-metersplanet, for å benytte det til riggområde, sier Coucheron. I perioden parkeringsplassen på 8-metersplanet er stengt vil det tilbys alternativ parkering på Tjuvholmen.