Brosjyre oppdatert

Follobaneprosjektets presentasjonsbrosjyre er oppdatert på norsk og engelsk, og har blant annet ny tidslinje og kontraktsoversikt.

Les den nye brosjyren ved å klikke på bildet under. Engelsk versjon er tilgjengelig i høyre kolonne.