Nabovarsler

Her finner du alle varsler vi har sendt til naboer om våre arbeider med FATC-prosjektet på Hovedbanen.

Oversikt over naboinformasjon:

Naboinformasjon til beboere i området mellom Dal og Dønnum 10. mai 2016.

Naboinformasjon til beboere i området mellom Dal og Dønnum 13. juli 2016.

Naboinformasjon til beboere i området mellom Jessheim og Nordby 15. juli 2016.

Ekstraordinært nabovarsel til beboere i området mellom Jessheim og Nordby 2. september 2016.

Nabovarsel høsten 2016 til beboere i området mellom Jessheim og Dønnum 6. september 2016.

Se her for mer informasjon om hvor vi jobber:
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/prosjekter/fatc-hovedbanen/planprosess/

SMS-varsler:

SMS-varsel sendt 23. august til beboere langs jernbanen i Jessheim sentrum og sør for Nordby holdeplass:

"Hei!

Fra i natt onsdag 24. august og natt til torsdag 25.08 skal Jernbaneverket utføre arbeider på strekningen Jessheim-Nordby. Arbeidene vil føre til noe støy. 

Det skal bygges kabelkanaler langs sporet. Disse arbeidene fører til noe støy fra maskiner på dag og natt. I området rundt og ved Jessheim stasjon blir det byggeaktivitet resten av uken. Ved spesielle behov tilbys alternativ overnatting. Spørsmål? Da kan du kontakte oss.

Mer informasjon og nabovarsler finner du på våre nettsider: 
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/prosjekter/fatc-hovedbanen/".