Steinberg stasjon

Jernbaneverket jobber med planer for å gjeninnføre togstopp på Steinberg stasjon. Tiltakene som planlegges skal gi de reisende en tryggere av- og påstigning og hente inn den tiden det tar for togene å stoppe ved stasjonen.

Etter å ha vurdert flere alternativer legger nå Jernbaneverket én løsning til grunn for det videre arbeidet med Steinberg stasjon. - Løsningen vi nå jobber med er at det anlegges to nye plattformer tilpasset lengden på de nye togsettene, forteller kommunikasjonssjef Thor Erik Skarpen i Plan og Utvikling i Jernbaneverket. Planovergangene blir værende i denne omgang, men sikres bedre.

- Det er også aktuelt å bygge en overgangsbru til bruk for passasjerer og gående når planovergangens bommer ligger nede, sier Skarpen. Fjerning av planovergangen med anleggelse av tilførselsvei ville blitt et tidkrevende prosjekt, så det alternativet er lagt til side.

Jernbaneverket har videre identifisert to tiltak langs banestrekningen som vil sikre at tog kan holde ruteplanen med stopp på Steinberg stasjon. Ved å fjerne Rødgata planovergang i Drammen og legge til rette for raskere inn- og utkjøring på Hokksund stasjon vil man kunne forebygge forsinkelser. - Dette er viktig for at toget skal rekke sitt ruteleie mellom Drammen og Oslo S, forteller Skarpen. I motsatt fall blir toget forsinket og vil kunne skape forsinkelser på andre tog i togsystemet på Østlandet.

- Målet er fortsatt gjenåpning av stasjonen til desember 2014. Vi kommer tilbake med mer informasjon til høsten når flere detaljer er på plass, sier Skarpen.