Nye spor på Sundland

Rom Eiendom, med Jernbaneverket som byggherreombud, er i gang med å bygge om sporarrangementet utenfor Rom Eiendoms nye verksted på Sundland. Før jul ble sporene på vestsiden av verkstedet ferdig bygd. Denne uken fortsetter Norsk Jernbanedrift med de jernbanetekniske arbeidene.

Norsk Jernbanedrift skal i løpet av februar være ferdig med de jernbanetekniske arbeidene på Sundland (Foto: Ercan Erdemir).Fra mars i år blir de 50 nye togsettene til NSB levert fra Stadlers fabrikk i Sveits. For å tilfredsstille det økte behovet for klargjørings- og hensettingsplass på Sundland i Drammen, bygger Rom Eiendom et nytt verksted. I denne forbindelse er Jernbaneverket innleid som byggeherre av Rom Eiendom for å lede arbeidet med ombyggingen av sporarrangementet på verkstedområdet.

Nytt verksted for nye tog
Det nye verkstedet, hvor de nye togene skal klargjøres, vil bli 3600 m² stort med plass til fire togsett. Inne i hallen skal det til sammen bygges 2000 m² med arbeidsplattformer.  

Som en del av Rom Eiendoms prosjekt på Sundland, skal det etableres nye spor inn til verkstedet fra begge sider.

Ferdig med sporarbeid vest
Prosjektleder Jarl Einar Nordli og byggeleder Kjell Otnæs fra Regionale prosjekter følger arbeidet med omleggingen av sporarrangementet. 

- Første milepel i prosjektet ble nådd rett før jul da sporene vest for det nye verkstedet kom på plass, forteller byggeleder Kjell Otnæs. Det er i løpet av høsten bygget over 450 meter nytt spor, satt inn tre nye sporveksler og etablert 150 meter med kabelkanaler vest for verkstedet. - De nye sporene er nå tatt i bruk for inntransportering av byggematerialer til verkstedbygget, forteller byggelederen.

Entreprenør AF Gruppen utfører både arbeidene med det nye verkstedet og grunnarbeidene for sporomleggingen. Norsk Jernbanedrift står for alt av spor- og kontaktledningsarbeid, mens Baneservice har boret fundamentene til KL- mastene.  

Rom Eiendoms nye verksted på Sundland skal bli 3600 m² stort og ha plass til fire Flirtsett (Foto: Hedda Nossen).

Etablering av grensesnitt
- Som en del av prosjektet skal vi også etablere et klart grensesnitt mellom Rom Eiendoms verkstedområde og Jernbaneverkets sporområder, forteller prosjektleder Jarl Einar Nordli.

Ved å definere et tydelig grensesnitt skal man unngå de uklarheter angående eierforhold som i noen tilfeller har oppstått etter at NSB og Jernbaneverket ble delt i 1996.

Etableringen av grensesnittet gjelder både bruk av sporvekselvarme, belysning og signalanlegg. - Tiltaket vil redusere strømkostnadene for banesjefen samt sikre klare ansvarsforhold ved drift og vedlikehold, forklarer prosjektlederen. 

Gjenstående arbeider
I dag, tirsdag 18. januar, fortsetter arbeidene med å etablere kontaktledningsanlegg, sporvekselvarme og å flytte signalskap og belysning. Når det blir mildere vær skal skinnene sveises og sporet pakkes før anlegget vest for verkstedet er klart til overtakelse.

Sporomlegging øst for verkstedet
Mot slutten av mars vil den andre fasen av prosjektet starte opp. Da skal sporene øst for verkstedshallen fornyes. Disse arbeidene skal ferdigstilles sommeren 2011.