Nationaltheatret stasjon oppgradert for 90 millioner

Jernbaneverket har modernisert den gamle delen av Nationaltheatret stasjon for totalt 90 millioner kroner. Tiltakene har gitt landets nest mest trafikkerte jernbanestasjon økt brannsikkerhet og bedre forhold for de reisende.

Moderniseringen av den gamle toghallen omfatter fjerning av den gamle baldakinen, utskifting av gulvbelegget på plattformen, ny belysning, nye rulletrapper, nytt høyttaleranlegg mv. I tillegg er gamle elektriske kabler skiftet.


Det branntekniske anlegget er blitt vesentlig forbedret, blant annet er det montert nye og kraftigere vifter slik at røykavsuget er blitt mer effektivt. I tillegg er nødutgangene modernisert. I sum vil dette bedre forholdene og sikkerheten for de som bruker stasjonen.

Enhetlig preg

Nationaltheatret stasjon ble tatt i bruk i 1980 i forbindelse med åpningen av Oslo S og Oslo-tunnelen. I 1999 stod en ny toghall ferdig da Nationaltheatret stasjon ble utvidet fra to til fire spor. Byggearbeidene som nå er sluttført, omfattet kun den gamle delen av stasjonen.

Den gamle hallen fremsto før ombyggingen som mørk og dyster, både fordi den var malt i en mørk rødfarge og fordi belysningen ikke var god nok. Etter opprustningen er toghallen blitt lik den som ble ferdig i 1999. Stasjonen har med dette fått et arkitektonisk enhetlig preg.

Rom Eiendom har foretatt en fullstendig oppussing av inngangspartiet i den gamle delen av stasjonen. Dermed er landets nest største jernbanestasjon i antall reisende, nå blitt en sikrere, mer funksjonell og tidsriktig stasjon.

De nye rulletrappene har belysning som skifter farge. (Foto: Harry Korslund)