Kreosotoppryddingen i Hommelvik godt i gang

Sju av tjue båtlaster med kreosotavfall er fraktet fra Hommelvik til mottaksanlegget på Langøya i Oslofjorden. Arbeidet med å rydde opp på Nygården gamle Impregneringsverk er godt i gang.

Entreprenøren Grunnarbeid as er altså i full aktivitet med oppryddingen etter Nygården Impregneringsverk i Hommelvik.

Til Oslofjorden
Forarbeidene til oppryddingen begynte like før jul. Entreprenøren brukte noen uker på å etablere seg, og legge til rette for rutinemessig uttak av masser.
De skavet først av topplaget. Når de kom ned på den sterkest forurensede massen, begynte det virkelige uttaket av kreosot.

Kort transport
Massen blir kjørt på lastebil fra Impregneringsverket og til Djupvasskaia på den andre siden av bukta i Hommelvik. I dette prosjektet er det altså svært kort transport til utskipingsstedet Djupvasskaia. Her blir massene lastet om bord i båter, som frakter det hele til Langøya.

Massen fraktes på båt fra Trondheimsfjorden til Langøya i Oslofjorden.

Mostadmark
Samtidig med arbeidet i Hommelvik, er det også gjort arbeid i Mostadmark, sør for Hommelvik. Her var det et deponi med kreosot, i en skogteig på en av gårdene i området. Dette deponiet er nå ferdig renset. Forurenset masse er kjørt ut og området er arrondert.