Nerdrum holdeplass

Jernbaneverket skal forlenge plattformen på Nerdrum stasjon for å legge til rette for trafikk med doble togsett. Plattformen skal forlenges 111 meter i retning Kongsvinger.

 

Fakta om prosjektet

Nerdrum stasjon har i dag en tradisjonelt utformet treplattform. Den forlenges i samme materiale, altså en trekonstruksjon på betongsøyler. Det skal bygges en ny trappeatkomst i forlengelsen, slik at det vil være tre atkomster til plattformen på Nerdrum.

Anleggsarbeidet startet høsten 2014 og skal være ferdig i løpet av våren 2015.

Det er allerede gjort andre arbeider på Nerdrum stasjon, blant annet er det satt opp nytt veibomanlegg på planovergangen ved stasjonen.

Kontakt

Kommunikasjonsrådgiver
Esben Svendsen
Telefon: 402 06 130
nerdrum@jbv.no


Prosjektleder
Knut Brattvang
Telefon: 911 01 379
knut.brattvang@jbv.no


Konsekvenser for reisende

I anleggsperioden blir det en anleggsrigg på Nerdrum, og reisende og beboere i området må være forberedt på anleggstrafikk. Jernbaneverket anmoder derfor alle reisende i området om å utvise ekstra forsiktighet og ta hensyn.

 

Bakgrunn for prosjektet

Jernbaneverket skal oppgradere flere stasjoner langs Kongsvingerbanen for å legge til rette for bruk av doble togsett av typen Flirt. Disse togene krever plattformer på 220 meter, noe som innebærer omfattende arbeider.