Nye Lysaker stasjon åpnet

Tirsdag 1.september åpnet statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Liv Signe Navarsete sammen med jernbanedirektør Elisabeth Enger den nye Lysaker stasjon offisielt. Stasjonen er nå ferdig bygget om til et moderne knutepunkt midt i et område med 25 000 arbeidsplasser.

Statsminister Jens Stoltenberg klipper snoren og erklærer Lysaker stasjon offisielt åpnet. Til venstre jernbanedirektør Elisabeth Enger og samferdselsminster Liv Signe Navarsete (th). <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
- Dette er et viktig anlegg og jeg gratulerer Jernbaneverket og alle togbrukerne med den nye stasjonen, sa statsminister Jens Stoltenberg. - Stasjonen er viktig for de mange togbrukerne, for de mange som har overgang mellom tog og buss her og også for bilistene fordi vi ved å bygge ut jernbanen samtidig gir mer plass for de som må bruke bilen, sa han.

- Denne regjeringen har økt jernbanebudsjettene og vi har bestemt oss for å videreføre satsingen og bruke 92 milliarder kroner på jernbaneutbygging og -vedlikehold de neste ti årene, la statsministeren til.

Kollektivknutepunkt
Nye Lysaker stasjon har tilgjengelighet for alle, fire togspor, egen bussterminal, drosjeholdeplass og parkeringsplasser. Anleggsarbeidene har pågått i vel tre år og totalprisen er 1,2 millarder kroner. Innen en radius på 800 meter fra Lysaker stasjon ligger det hele 25.000 arbeidsplasser. Stedet har de siste årene hatt en stor vekst og dette er en trend som ser ut til å fortsette. Sammen med muligheten for å bygge ut Lysaker stasjon til et moderne kollektivknutepunkt, var det denne utviklingen man ønsket å oppnå da det for noen år siden ble bestemt at den nye stasjonen skulle bygges på samme sted som den gamle.

Dette valget førte til at stasjonen ble lagt i kurve, noe som har vært en utfordring. Det er nå innarbeidet fullgode sikkerhetsmessige løsninger som ivaretar alle dagens forskrifter og krav på den nye stasjonen.

Mer enn bare en stasjon

Lysaker stasjon er mye mer enn bare selve stasjonsarealene. Det er bygget 4,4 kilometer nytt spor, nye vei- og jernbanebruer, veiomlegginger og ikke minst også en ny bussterminal som gir enklere overgang mellom buss og tog.
Lysaker stasjon er den andre store milepælen i arbeidet med nytt dobbeltspor i Oslos vestkorridor. Første etappe var åpningen Sandvika – Asker høsten 2005, og tredje etappe blir åpningen av det nye sporet fra Lysaker til Sandvika i 2011.

Nye Lysaker stasjon med fire togspor. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>