Skinner på plass i Bærumstunnelen

I en fart på 1200 meter i døgnet har arbeidskarene fra Baneservice lagt sviller og skinner i den nye Bærumstunnelen den siste tiden. Hvis alt går etter planen er de ferdige med begge spor ved utgangen av januar.

Ombord på de elleve bakerste vognene ligger flere hundre sviller klare til å bli fraktet framover.

Midtveis i den 5,5 kilometer lange tunnelen, omtrent 50 meter under bakken, lyser et langt tog opp i mørket. I sakte fart kryper det bortover etter hvert som svillene legges på plass under det durende maskineriet. Det er sporombyggingstoget, eller SPOT'en, som er i full sving i tunnelen og som skal sørge for at det nye dobbeltsporet fra Lysaker til Sandvika kommer på plass. Etter at svillene er lagt, trekkes skinnene over før de blir festet av ivrige gutter fra Baneservice, som er spor- og KL-entreprenør.

Helt foran på sporombyggingstoget er det festet en plog som presser på plass pukken og lager et godt underlag for svillene. Betongsvillene er helt rette i underkant, så hvis de blir liggende å vippe på ustøtt underlag, vil de knekke under belastningen av togene. Totalt vil det gå med ca 20 600 betongsviller og ca 24 800 meter 60 kl skinner når 6200 meter dobbeltspor skal legges i den nye tunnelen (inklusive kulvertene i hver ende).

Bakerst på SPOT'en trekkes elleve vogner lastet med betongsviller.

Bak den støyende framdelen av toget, følger det elleve vogner lastet med betongsviller. Disse blir kontinuerlig løftet framover ved hjelp av en traverskran som kjører fram og tilbake på toppen av toget i et rasende tempo. Denne kranen griper fatt i svillene, 21 av gangen, fra de bakerste vognene før den nærmest flyr framover langs den 200 meter lange SPOT'en. Kranen plasserer svillene på et transportbånd før de legges på plass i pukken.

På siden av det sakte passerende sportoget står Jernbaneverkets Tor A Trælnes og Tom R Engblom fornøyd og overvåker Baneservices arbeider. - Sporleggingen går nå veldig bra, og selv om vi ble litt forsinket i forkant av arbeidet, vil ikke dette få noen konsekvenser for den videre framdriften på prosjektet hvis alt nå fortsetter å gå bra, forklarer Trælnes.

Jernbaneverkets Tor A Trælnes og Tom R Engblom fornøyd overvåker Baneservices arbeider.

Skiftleder PK Hansen serverer gladlig kaffe til byggelederne Trælnes og Engblom

Trælnes forteller også at for at alt skal kunne gå så effektivt som mulig, brukes natten til å få kjørt inn skinner og sviller i tunnelen slik at alt ligger klart til neste dags arbeider med SPOT'en. Begge spor, dvs skinner og sviller, skal være ferdig lagt ut i løpet av uke 5. Når tunnelen og det nye dobbeltsporet skal åpnes i august i år, vil togene kunne holde en toppfart på 160 km i timen.

Midtveis på maskineriet er transportbåndet. Her legger kranen svillene før den reiser tilbake for å hente nye.

Plogen foran på førerhuset presser pukken på plass før svillene legges.