Jernbaneteknikk inntar Bærumstunnelen

Den siste salva i Bærumstunnelen ble avfyrt i slutten av juni, men det arbeides fortsatt på spreng med tunnelen for det nye dobbeltsporet som skal gå fra Lysaker i øst til Sandvika i vest. Inne i tunnelen går sikringsarbeidene mot slutten, og i løpet av november starter de jernbanetekniske arbeidene i tunnelen.

Inne i tunnelen bygges det i disse dager føringsveier for jernbanetekniske kabler. (Foto: Hilde Lillejord)For å sikre tunnelen mot vanninntrengning og frost boltes matter av PE-skum fast i hele tunnelprofilet. PE-skumplatene regnes for å være brannfarlige, og for å minske risikoen for brann blir tunnelprofilet deretter armert og tildekket med sprøytebetong.

På begge sider av tunnelen støpes det nå også gangbane til bruk ved evakuering. Det legges i tillegg ut brannvannsledninger.

Både inne i tunnelen og ute i dagen bygges føringsveier og fundamenter for jernbanetekniske kabler og installasjoner, og de jernbanetekniske fagene får tilgang til tunnelen etter hvert som disse arbeidene blir ferdige.

Framskynnet oppstart for de jernbanetekniske arbeidene
Hovedtyngden av de jernbanetekniske arbeidene i tunnelen skulle i følge framdriftsplanen starte etter nyttår 2010.

Drivingen av Bærumstunnelen ble utført uten uforutsette vansker og ble avsluttet nesten seks måneder før opprinnelig planlagt. På Sandvika øst er arbeidene med å sikre tunnelen ferdig, og oppstarten for de jernbanetekniske arbeidene er derfor framskyndet.

– Vi har fått tilgang til deler av tunnelen, og vi tar sikte på å starte de jernbanetekniske arbeidene allerede om få uker, forteller prosjektleder for de jernbanetekniske arbeidene Knut-Erik Gudem.

– Det første vi skal gjøre er å etablere et provisorisk kommunikasjonssystem og å bygge den første gruppen av brannvifter som skal kunne benyttes som ventilasjon i resten av anleggsfasen. I tillegg kommer vi til å prioritere å bygge den første av tunnelens i alt seks nettstasjoner for strømforsyning, fortsetter Gudem.

Prosjektlederen opplyser også at arbeidet med å detaljere beredskapsanalyse for Bærumstunnelen er i full gang.

Tunnelen skal etter planen tas i bruk høsten 2011, men før den tid skal det legges ut underballast, ballastmatter, sviller og skinner. I tillegg skal det monteres signal- samt elkraft-, tele- og kontaktledningsanlegg.

Matter av PE-skum boltes fast i tunnelprofilet for å sikre tunnelen mot vannintrenging og frost. (Foto: Hilde Lillejord)