Grunnbrudd tok Kolsåsbanen

Et grunnbrudd ved Jernbaneverkets massedeponi forårsaket store skader ved Gjønnes T-banestasjon på Kolsåsbanen i Bærum søndag 19. oktober 2008. Etter et intensivt utbedringsarbeid kunne første trikk trekkes over stasjonen ti dager senere, natt til 29. oktober.

Store krefter har vært i sving på Gjønnes. (Foto: Halvor Dahl Johansen, Jernbaneverket)
Jernbaneverket leier deponiet av Bærum kommune til mellomlagring av masser fra arbeidene med Bærumstunnelen mellom Lysaker og Sandvika.

Tyngden av steinmassene førte til at grunnen ved siden av deponiet ble presset opp. Over en strekning på 50 meter ble perrongen og skinnegangen løftet opptil tre meter, og skinnegangen på det ene sporet ble stående nærmest på høykant.

- Basert på forutgående beregninger var det fastsatt at deponiet kunne fylles opp med inntil tjue tusen kubikkmeter, og det er intet som tyder på at denne mengden er overskredet. Vi er derfor overrasket over det som har skjedd, og vi vil nå sette oss ned sammen med vår rådgiver og entreprenør for å klarlegge årsaken, sier utbyggingssjef Harald Nikolaisen i Jernbaneverket.

Den aktuelle T-banelinjen til Kolsås er for tiden stengt grunnet utbedringsarbeider. Strekningen blir derfor bare brukt til transport av tomtrikker mellom Bekkestua og Sporveiens verksted på Avløs.