Siste gjennomslag i Bærumstunnelen

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete fikk fredag 26. juni gleden av å fyre av siste salva i Bærumstunnelen. Tunnelen er drevet på rekordtid og arbeidene ligger seks måneder foran skjema.

Liv Signe Navarsete fyrte av den siste salva på Lysaker. (Foto: Ronald Holmstrøm)Gjennomslaget skjedde på dagen to år etter at Navarsete fyrte av den første salva i tunnelen 26. juni 2007. Den gangen skjedde sprengningen ved tverrslaget på Blommenholm - i dag var det under boligområdene på Stabekk, ca. 700 meter inn fra tunnelåpningen på Lysaker at salva gikk.

Dette betyr at drivingen avsluttes nesten seks måneder før opprinnelig planlagt. - Arbeidene er utført uten uforutsette vansker, og vi er så langt veldig godt fornøyd med gjennomføringen, sier prosjektleder Knut Edmund Knutsen i Jernbaneverket.

Gode krefter
- Milliardinvesteringene på Drammenbanen vest for Oslo vil gi mer robust og driftsstabil togtrafikk på denne viktige togstrekningen. Samtidig jobbes det hardt med å ruste opp eksisterende anlegg. Ferdigstillinga av Vestkorridoren og etableringen av et velfungerende og forbedret togtilbud i etterkant, er på mange måter den største eksamen for jernbanesektoren på mange tiår.  Dette skal vi få til – og jeg er veldig glad for at så mange gode krefter jobber sammen, sa statsråd Navarsete blant annet før hun klemte av salva.

- Jeg vil rette en stor takk, mest av alt til dere som har jobbet og slitt for at vi i dag kan feire dette gjennomslaget, men også til alle de som hver dag jobber med å vedlikeholde og fornye dagens jernbane slik at kundene kan komme seg trygt fram i rett tid, sa hun.

Mye arbeid gjenstår
Drivingen av tunnelen var delt inn i fire entrepriser, og derfor har det allerede vært gjennomslagsfeiringer i flere omganger – sist da entreprenørene Veidekke og NCC møttes mellom Skallum og Fossveien den 4. juni. I dag var det de to entreprisene som begge er utført av Veidekke Entreprenør som møtes.

Selv om drivingen av tunnelen er ferdig, er det ennå mye arbeid som gjenstår. Når tunnelen er ferdig sikret, står de jernbanetekniske arbeidene for tur. Det skal legges sviller og skinner, signalanlegg og strømledning for togene skal monteres. Ennå tar det om lag to år før tunnelen er ferdig.