Gjennomslag i Bærumstunnelen

Torsdag ettermiddag den 26. februar var det gjennomslag mellom to av entreprisene i Bærumstunnelen. Salva ble avfyrt av anleggsnabo Horst Jochen Fandler. Fortsatt gjenstår det å drive ca. 900 meter av tunnelen mellom Lysaker og Sandvika, men arbeidene ligger godt foran skjema.

Anleggsnabo Horst Jochen Fandler fyrte av salva. T.h. Olav Hval i Jernbaneverket. Foto: Oddrun VågbøDet var entreprenørene Skanska og NCC som møttes da gjennomslagssalven ble avfyrt – nærmere bestemt under åsen mellom Bjerkåsen og Stasjonsveien.  Skanska har drevet fra tverrslaget ved Engervannet og NCC fra tverrslaget ved Fossveien.

Siste ladning skjedde i regi av NCC, siden Skanska nådde entreprisegrensen for 3-4 uker siden og har avsluttet sprengningsarbeidet med sin del av tunnelløpet. Etter gjennomslaget vil det fortsatt skje sporadiske mindre sprengninger i forbindelse med etablering av kummer, grøftrensk etc.

De nærmeste naboene til anleggsområdet på Fossveien var invitert til gjennomslaget, og det var en av naboene, Horst Jochen Fandler, som trykket på knappen og fyrte av den siste salva.

Etter en tradisjonell markering på røysa, ble det servert tunnelkake og kaffe i verkstedteltet inne på anleggsområdet.

Totalt er den nye dobbeltsporstrekningen mellom Lysaker og Sandvika 6,7 km, hvorav Bærumstunnelen utgjør 5,5 km.  I øyeblikket er ca. 4,6 km av tunnelen ferdig drevet.

Drivingen fortsetter nå på fire stuffer – mot øst fra tverrslaget på Fossveien, til begge sider fra tverrslaget på Skallum, samt vestover fra tunnelmunningen på Lysaker vest.

Dersom alt går etter planen, forventes det at hovedgjennomslaget i tunnelen skjer like før sommerferien.