Evinnelig vindeltrapp på Ballerud

I disse dager settes en 55 meter lang vindeltrapp opp i en av de tre nødatkomstene for den nye Bærumstunnelen som er under bygging mellom Lysaker og Sandvika.

Trappen settes opp i en 48 meter lang sjakt like ved Ballerud Hagesenter i Bærum. Sjakten er boret hul med en diameter på 3,15 meter.Vindeltrappen settes sammen i deler på syv meter før de heises ned og monteres sammen i sjakten.

- Det har vært litt av et puslespill å få satt sammen alle delene, men det har gått veldig greit, forklarer byggeleder Halvor Dahl Johansen som er ansvarlig for dette prosjektet på Ballerud. Trappen skal i alt ha 315 trinn og en liten hvileavsats hver tredje meter. 

Vindeltrappen ble på forhånd satt sammen i kortere deler før de deretter ble ført ned i sjakten og koplet sammen der. Den første seksjonen som ble ført ned i sjakten var på 7 meter, de påfølgende seksjonene på 4 meter. Sammenkoplingen av alle seksjonene ble unnagjort på litt over ett døgn.

Vindeltrappen fører ned til et røyksikkert rom tilknyttet den 5,5 km lange tunnelen. Den er ikke ment å skulle fungere som en fluktvei for passasjerene men som en nødatkomst for redningsarbeidere under en eventuell redningsaksjon.

Vindeltrappen heises ned i den 48 meter lange sjakten.

Nye regler for tunnelsikkerhet

Grunnet nye europeiske regler for tunnelsikkerhet, som har kommet etter at Bærumstunnelen ble prosjektert, skal avstanden mellom rømningsmulighetene ikke overskride tusen meter. Dette betyr at det nå anlegges tre nye nødatkomster i tillegg til de tre tverrslagene som opprinnelig var planlagt og som brukes til atkomst i anleggstiden. Sjakten på Ballerud er en av disse.
De to øvrige nødatkomstene som er under bygging er på Engerjordet på Blommenholm og ved Njålveien på Stabekk.