Heggedal stasjon: Arbeidene med gangbroen fortsetter i sommer

Jernbaneverket har i samarbeid med Asker kommune bygd en gangbro over Heggedal stasjon. I høst skal broen landes på Fabrikktomta.

Som en del av oppgraderingen av Heggedal stasjon har Jernbaneverket og Asker kommune bygd en gangbro over stasjonsområdet. Siste del av broen kommer på plass i løpet av høsten 2013. Foto: Hedda Nossen

Gangbroen knytter stasjonens to plattformer sammen og skal være en forbindelse mellom boligene på vestsiden av stasjonen og Heggedal sentrum.

Broen skulle opprinnelig lande inntil Rampehuset på Fabrikktomta. - Ettersom planene for Rampehuset er endret har vi brukt litt tid på å finne en ny løsning for hvordan broen skal avsluttes på sentrumssiden, forteller prosjektleder Petter Auk i Jernbaneverket. Løsningen er nå på plass og arbeidene starter opp i sommer.

I juli rives låven på Fabrikktomta. Deretter skal Jernbaneverket støpe fundamenter, montere siste del av broen og bygge en betongtrapp uten tak, men med glassrekkverk som på broen ellers.

– Vi skal også bygge et spor i trappen slik at man kan trille med sykkel og barnevogn. I tillegg skal det legges varmekabler i trappetrinnene til bruk vinterstid, sier Auk. Arbeidene skal være ferdige til desember 2013.

Asker kommune vil vurdere å få på plass ramper som muliggjør sykling ned fra broen. Dette arbeidet kan først gjøres når Rampehuset eller et annet bygg på Fabrikktomta blir realisert.