Brosjyre

Med sin plassering og kapasitet blir Ganddal godsterminal et viktig bidrag til framtidig godstransport på Jæren. Les mer om godsterminalen på Ganddal i vedlagt brosjyre i pdf-format, link til høyre.