Støyrapport fra Brekke & Strand

Her ligger rapporten fra Brekke & Strand angående støy fra riggområdet ved Olsens Enke på Skøyen.